Teológia - Hittudományi Folyóirat 7. (1973)

1973 / 1. szám

■T A TARTALOMBÓL 1 * « i f • . *. . A KERESZTÉNY LELKISÉG: A MAGÁN- ÉS KÖZÖS IMÁDSÁG Húsvéti reménnyel — A vallási tapasztalatra való rávezetés — A pap hite és imája — Az Élet felé vezető imádság — Isten na­gyobb szívünknél — Akinek hite van, nem remeg — Fiatalok Krisztus feltámadásáról és az imádságról — Gondolatok a rossz miértjéről — Az egyház új imádságos könyve — Ima és küldetés — A keresztény élet alap­elvei — Morus Tamás imái — Mozaikok, problémák az imádságról VII. évf. 1973/1. sí Franz König bíboros — Cserháti József pécsi megyéspüspök — Albertini Péter — Boda László — Hegyi Béla — Kormányos Lőrinc Lehotay Mária—Lukács László—Paleta Éva — Sólymos Szilveszter — Vidákovich Előd írásai. y ^-i -.TíSmf

Next

/
Oldalképek
Tartalom