Szolgálat 73. (1987)

KÖNYVSZEMLE A laikusok lelkipásztori szolgálatáról (Teleki Béla) 95 Lukács L.-Szabó F.: Pázmány Péter emlékezete (Puskely Mária) 96 Három könyv a pápáról (Szabó Ferenc) 98 Szántó Konrád: A katolikus egyház története. II. (Szitás László) 100 Jean Variier: A közösség (Benkő Antal) 101 HALOTTAINK 102 Dr. Klempa Sándor Károly O. Praem. (Confrater) 103 Dr. Rezek Sándor Román O. S. B. (R.) 103 Haiglii Sándor Szilárd O. Praem. (Rendtársai) 104 PÜSPÖKKI NEVEZÉSEK MAGYARORSZÁGON Mároius 5-én tették közzé, hogy II. János Pál pápa Dr. Paskai László eddigi kalocsai koadjutor-érseket esztergomi érsekké, Magyarország prímásává ne­vezte ki. (Életrajzát 38. számunkban közöltük.) Marosi Izidor István, a kecskeméti főplébánia plébánosa és massulai c. püs­pök váci megyéspüspök lett. (Életrajza 42. számunkban található.) Dr. Dankó László, a Római Pápai Magyar Intézet rektora midilai c. püspök és kalocsai apostoli administrator sede plena lett. — 1939. április 22-én szüle­tett Szarvason. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál, a teoló­giát pedig Szegeden majd Budapesten végezte. 1963. június 16-án szentelték pappá Szegeden, 1964-ben pedig a Budapesti Hittudományi Akadémián dokto­rált summa cum laude. 1964—1965-ig káplán Újkígyóson, majd teológiai tanár Szegeden. 1966—68-ig Rómában ösztöndíjasként végez erkölcstani és lelkipász­tori tanulmányokat az Academia Alfonsiánán. Utána ismét tanár Szegeden és püspöki titkár, szentszék! jegyző. 1972—774g a Budapesti Központi Szeminá­rium spirituálisa, s egyidejűleg különböző hivatalokat tölt be a szegedi egyház­megyében. 1979-től c. prépost és a Rómaii Pápai Magyar Intézet rektora. Jel­mondata: Jesus Christus Redemptor hominis (Jézus Krisztus az ember Meg­váltója). Szolgálat (Dienst), spirituelle Quartalschrift, Klerusblatt. Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Trägerverein der Unio Cleri Hungarici. Präsident: DDr. Stefan László, Bischof von Eisenstadt, Obmann und Redakteur: Dr. Antonius Benkő S. J., Administra­tor und Herausgeber: György Hegyi. Alle: A-1030 Wien, Gerlgasse’10/3. Erscheinungs­ort: A-1030 Wien, Postamt: 7000 Eisenstadt. — Mit Druckerlaubnis des Bischöflichen Ordinariats, Eisenstadt. — Levelezési cím: Hegyi György, A-1030 Wien, Gerlgasse 10/3. — Druck: Eisenstädter Graphische GesmbH, A-7000 Eisenstadt, Haydng. 10, Österreich.

Next

/
Oldalképek
Tartalom