Szolgálat 63. (1984)

Eszmék és események - Papi jubileumok

Rajeczky Benjámin ciszterci, a neves egyházi zenetudós Pásztón, aug. 12-én, Kovács Endre segédpüspökkel, pap- és rendtársaival koncelebrálva. II. János Pál pápa áldását küldte a jubilánsnak. Aranymisék. Petrássevics Miklós tb. gk. esperes febr. 18-án Csobádon. 32 év alatt öt újmisést nevelt itt. Kézvezetője és szónoka Timkó Imre megyés­püspök volt. Dr. Belon Gellért pécsi segédpüspök, jánoshalmi plébános jún. 17-én János­halmán. P. Szeder Mihály SJ jún. 17-én a philadelphiai (USA) Szt. József plébánia- templomban. Illés István jún. 17-én a salgótarjáni Szt. József templomban. Csapó Gábor OCD jún. 17-én a Bp. Huba utcai templomban. Szónoka Bánk József érsekpüspök volt. 13 testvérből nyolcán szegődtek Isten szolgá­latába. Ö maga 50 éve az angyalföldi szegények között működik. Fényi Sándor kanonok jún. 24-én Harkányban teljes csendben. Dr. Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök jún. 29-én csendben ünnepelte székhelyén aranyjubileumát, még élő nyolc évfolyamtársával konceleb­rálva, köztük Msgr. Ambrus Szaniszló érd. frankfurti magyar lelkésszel, aki 40 év után látta viszont szülőföldjét. Szónokuk Gál Alajos főesperes, székesegyh. plébános volt. Ugyanaznap 11 aranymisés mutatta be ünnepi áldozatát a váci székesegyház­ban Bánk József érsekpüspökkel együtt. P. Kelemen Kálmán Konrád OFM Youngstownban (USA) jún. 29-én. Szörényi Márton kanonok, ny. várad-velencei pléb. jún. 29-én a váradi székes- egyházban. Szónoka Fodor József irodaigazgató volt. Saüai László kanonok, esperespléb. jún. 30-án Akaiiban, ahol mind az 50 papi évét töltötte. Szónoka Szendi József megyéspüspök volt. P. Gyéressy Béla Ágoston érd. pálosrendi tartományfőnök, a jeles művészet- történész, júl. 1-én a budapesti Egyetemi templomban. Dr. Hargitai János ny. teol. tanár, c. apát, szederkényi plébános júl. 1-én Sze­derkényben. Kézvezetője és szónoka dr. Belon Gellért segédpüspök volt. Dr. Waigand József júl. 9-én a Budapest-zugligeti templomban. Dr. Korompay Tibor apátplébános Cegléden a Szent Kereszt felmagasztalása templomban júl. 15-én. Msgr. Dr. Gróh Béla, az innsbrucki magyar kollégium igazgatója Innsbruckban hívei és diákjai, ill. júl. 26-án Münchenben magyar paptársai körében. Dr. Rajz Mihály, ismert egyházi író, júl. 29-én Mátyásföldön. Tibor Mátyás SJ, terézvárosi kisegítő lelkész, júl. 31-én, Szent Ignác ünnepén Makkos-Márián (Budapest) rendtársai között. Dr. Harangozó Ferenc müncheni magyar lelkész aug. 5-én Maria Weinbergben (Burgenland). Szónoka Msgr. Valentiny Géza volt Bécsből. 6 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom