Szolgálat 42. (1979)

non ministrarl, sod ministrare szolgálat _______________ 4 2. szám 1979 Péter-Pál TARTALOM Metanoeite! 3 TANULMÁNYOK Belon Gellért: Isten keresése és megtalálása 5 Joseph Ratzinger: A bűnbánat 16 Farkasfalvy Dénes: Megtérés és önismeret 19 Benkő Antal: Állandó megtérés 24 Lelóczky Gyula: Gyónás vagy megtérés? Gyónás és megtérés! 31 Bernhard Häring: A bűnös világ az Egyházban 37 Szabó Ferenc: Dienes Valéria, a század nagy tanúja 40 AZ EGYHÁZ SZAVA II. János Pál első enciklikája (S. M.) 46 A pápa beszéde a magyarok fogadásán 51 A belga püspöki kar körlevele a gyermekévre 54 Egyházatyák a megtérésről (Miskolczy Kálmán) 57 ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK II. János Pál és Latin-Amerika találkozása (B. A.) 59 II. János Pál életrajza (R.) 62 „Hiszek Jézus Krisztusban“ (Karl Rahner) 64 Jubiláló kanadai magyar egyházközségek (Békési István) 65 Mii magunk vagyunk-e boldogságunk kovácsa? (Ábri Gyula) 68 A Szent András-kápolna története (M. Rafaela) 70 Levelek a misszióból 72 Levelesládánkból 75 Püspökkinevezések Magyarországon 77

Next

/
Oldalképek
Tartalom