Szolgálat 6. (1970)

Halottaink

HALOTTÁSNK Hamvas András ny. kalocsai érsek, mint a halottak névsorában olvashatjuk, húsvét után távozott az élők sorából. Egyéniségének és életművének méltatására következő számunkban visszatérünk. Pöltl József piarista paptanár. Kecskeméten temették (43, 21, 10) Máhig Ervin kalocsai egyházmegyés, a Papi Otthonban febr 11-én (73) Kis László a pesti Jézus Szíve templom lelkésze, febr. 14-én (55, 31) Dr. Sámson Béla Edgár ny. bencés főiskolai tanár, kiváló nyelvész, február 21-én Pannonhalmán (64, 45, 30) Dr. Faragó László váradi egyházmegyés, Szegeden márc. 2-án (61, 37) Horváth József tb. esperes, kecskédi plébános. Rábapordányban temették (57, 33) Gyenis József mágocsi plébános, kerületi esperes. A szentmise bemutatá­sára való készülődés közben halt meg ápr. 15-én. Szászváron temették (57, 33) Kálmán Sándor SJ márc. 12-én Budapesten, Szegeden temették (57, 32) Labancz Sándor szalézi Pannonhalmán (70, 47, 39) Dr. Fenyvessy Jeromos OP Kölnben márc. 17-én (55) Juhász Jenő János kassai egyházmegyés, ny. erdőbényei plébános, Székes­fehérvárott (81) Dr. Hamvas András ny. kalocsai érsek ápr. 3-án (80, 57, 26) Dr. Hermann Egyed István jászóvári premontrei kanonok, ny. nyilvános rendes egyetemi tanár, márc. 22-én Bátaszéken (75, 56, 52) Dr. Jakab János piarista paptanár. Tatán temették (78) Tartally József ny. nagydobosi esperesplébános, gyémántmisés áldozópap, márc. 16-án Abaujszolnokon Kühn Szaniszló Viktor ciszterci ny. gimn. igazgató, Pannonhalmán április 19-én (75, 52) Szuchy Emil c. kanonok Pozsonyban márc. 14-én. Eperjesen temették. Irodalmi téren is sokat tevénykedett. Eöry Örs néven jelentek meg Írásai. Nagy monográfiáját a budapesti Nyelvtudományi Intézet őrzi (86) Kriskó Elek volt kállósemjéni görög kát. plébános, ápr. 12-én (81) Keresztes Mihály Kresztens ferences márc. 13-án. A farkasréti temetőbe temették 95

Next

/
Oldalképek
Tartalom