Hittudományi Folyóirat 23. (1912)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

154 VEGYESEK. mányzó, dr. Hanauer István főtitkár, dr. Schütz Antal titkár, dr. Nemes Imre, dr. Kőszegi László, de. Tuszkai Ödön, Kador Sándor, dr. Vass József, a Szent-Imre Kollé­gium igazgatója, Heller Iván apátplébános, Zimányi Gyula, Zimányi L. Mihály, Tost Barnabás szentszéki jegyző, dr. Babura László, dr. Jójárt Illés, dr. Iványi Ernő, Balogh Albin, Havadi Barnabás (Pannonhalma), dr. Lutter János, dr. Várkonyi Hildebrand (Győr), Becker Vendel, dr. Révay Tibor érseki titkár, P. Hajós Szaniszló O. C., P. Bőle Kor­nél O. P., dr. Töttössy Miklós, dr. Súly László, Köhler Fe­renc, Némethy Ernő, számos egyetemi hallgató stb. A közgyűlést a megjelentek üdvözlése után dr. Pro- hászka Ottokár székesfehérvári püspök a következő beszéd­del nyitotta meg : A régi filozófia nemcsak tudni, hanem élni akart, sőt azért akart tudni, hogy jól és nemesen éljen. A tudás a világ­nézetet szerkesztette meg, tájékoztatást nyújtott a lét s az élet problémáiról, — törte fejét, hogy megtalálja ön­maga helyét, — meg akarta érteni a miliőt, hogy jól bele­állítsa az embert, oly embert, aki megértse önmagát s ki­alakíthassa önmagának megfelelően az életet. Azért a filo­zófiának a tetőpontja s kritériuma mindig az etika volt : a sok és mély tudás a létről s világról kivirágzott az ember­élet harmóniájában, az erkölcsi tisztaságban s nemességben. A jó filozófiának a jó embert kellett a világba állítania. De a jó élét nagyon is komplikált probléma, ahhoz sok kellék, abba nagy tartalom, ahhoz lendületes erők kel­lenek. Erős élet csak valóságon épülhet; az ismeretnek való tartalmat, a küzdelmekbe nagy értékeket, a törekvéseknek célokat kell biztosítanunk ; a szép életből ki kell zárni a kétség árnyait s meg kell azt óvnunk a blazirtság gyen­geségétől. Sz. Tamás filozófiája ennek a régi s legjobb értelem­ben vett filozófia fogalmának felel meg ; világismeretet s világnézetet ad; erős alapokat teremt az emberéletnek s tájékoztatja föladatai iránt ; kritériuma pedig nem az, hogy az értelmi s erkölcsi miliőben szépen lehet kifejlődni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom