Hittudományi Folyóirat 23. (1912)

Irodalmi értesítő

ÉRTESÍTÉS. 205 Richard, Pozsonyi Ferenc-rendi kolostor, dr. Prohászka Ottokár, dr. Rajner Lajos, dr. Révay Tibor, Róka József, Romaisz Ferenc (I. félévre), Római sz. Imre-kör, Rozsnyói főgimnázium, Sebes Ferenc, dr. Sinko István, Scheidt Miklós, dr. Skrábik András, Spett Gyula, Stein János (2 példányra), dr. Stuckner János, Szabadkai közkönyvtár. Szatmári Főgimnázium, Szatmári Papnevelő, Szakali János, Szeder Sándor, Székely Jenő (félévre), dr. Szely Lajos, dr. Szentes Anzelm, Szepesi székes káptalan, Szirtes Antal, Szmrecsányi Lajos, Szombat- helyi Papnevelő, Szögyény Béla, Szuszai Antal, Tamási Áron, Temesvári Papnevelő, dr. Tichy Gyula, Tomcskó Alajos, dr. Trikál József, dr. Várady L. Árpád, dr. Vass József, dr. Vaszary Kolos, Veszprémi Papnevelő, Vida József, Vurglich Ágoston, dr. Walter Gyula, dr. Verdenich Endre, dr. Wiedermann Károly, dr. Zahorav Pál, Zechmeister Andor, dr. Zelliger Vilmos, gróf Zichy Gyula, Znamenák, Zombori karmelita-zárda. 1913-ra : Czeizel Gábor, Janiczek Emil, Gabriely Lajos. Folyóiratom jelen füzete a közlendő érdekes és értékes dolgozatok száma és terjedelme miatt mód felett naggyá lett; de még így is adós maradtam egyes időszerű dolgozatok és könyvismertetések közlésével. Megrendelőim szíveskedjenek közlönyömet melegen ajánlani s ilykép új megrendelőket szerezni. Papnevelő-intézetek, plébániák és rendházak könyv­tárai, valamint állami, városi és magánkönyvtárak részére is tessék rendelni. Az évi 10 korona díj lefizetésének megkönnyítése végett postai befizetési lapot csatoltam; akik hátralékban nincsenek, azok lapján semmit sem jegyeztem; akik ellenben hátralékban vannak, azoknál a hátralék mennyiségét feltüntettem. A történt fizetéseket folyóiratom megalapítása óta min­dig nyilvánosan nyugtattam; ennek megtekintéséből kiki láthatja, helyesen jegyeztem-e be küldeményét. Ugyancsak e nyugtatványozásból bárki láthatja megrendelőim számát s összeszámíthatja közlönyöm összes bevételeit. Összes megrendelőimet, az intézeteket is, kérem, hogy úgy a megrendelést, mint a fizetést lehetőleg közvetetlenül nálam teljesítsék, mert közvetítő igénybevétele könnyen téve­désre adhat s nem egyszer ad is alkalmat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom