Hittudományi Folyóirat 22. (1911)

A folyóirat négy füzetének megjelenési napjai: március 15., június 15., szeptember 15. és december 15. Ára egy évre 10 korona. TARTALOM. I. Értekezések. Lap Modem Krisztus-tanok. Dr. Unterreiner József ......... ...................... 273׳ Sala mon ódáinak vallástörténeti jelentősége. Dr. Martin Aurél . ... 294 A párbaj és a becsület. Vámosy Mihály ............................................... 308 A z anyag mivoltáról. Dr. Schütz Antal...................................... .......... 337 Sch openhauer akaratbölcselete. H. Gy.................. .................................. 353 I I. Vegyesek. A szentírás ismeretéről. Dr. Hadzsega Gyula...... .............................. 385 I II. Irodalmi értesítő. P. Ferneres — Dr. Kanyó: A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre. Dr. Mihályi Ákos .......................... 402 Egy háztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. Dr. Lukcsics József............................................................... .................. 406 D r. Dudek János : Bűnbocsánat az ősegyházban. Dr. Tauber Sándor 420 Dr. Mihályfi Ákos: Egyházi beszédek. Kudora János ...................... 425 Medv eczky Frigyes: Tanulmányok Pascalról. Kozári Gyula .......... 427 D r. Lukcsics József: Galilei kérdés. Dr. Áldásy Antal'.................. 435 K ét könyv a társadalomtudomány köréből: Dr. Wahlner Béla, Társadalomtudomány tankönyve és dr. Boroviczényi Nándor, A szociális tevékenység tankönyve. Dr. Krüger Aladár.......... 439 L ehmkuhl: Theologie moralis. Dr. Hanauer Á. István .................. 443 Dr. Kmoskó Mihály: Hammurabi törvényei. Dr. Metzger Márton... 445 Hirdetési rovat. Előfizetők nyugtatása. fiC Dr. Kiss János címe: Budapest, IX., Mátyás-utca 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom