Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Irodalmi értesítő

440 ELŐFIZETŐK NYUGTATÁSA. Ottó Zimmermann S. J.: Das Gottesbedürfnis als Gottes- beweis den Gebildeten dargelegt. Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung. Ära 2· 16 K. Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. Szerkesztették Bunyitay V., Rapaics R., Karácsonyi J. IV. kötet. Kiadja a Szent-István-Társulat Tud. és írod. osztálya, 1909. Ünnepi beszéd, a Sorompó országos iparvédő ligának nagyváradi nagygyűlésén elmondta dr. Gopcsa László miniszteri osztálytanácsos. Budapest, Wodianer F., 1910. Drebitka Ferenc S. J. : A gyakori sz. áldozásról. Ara 4 fillér. 100 példány 3 kor. Nyomatott és kapható : Werner Károlynál, Kalocsán. Hajós Szaniszló: A végtelen felé. A modern ember világnézete. Budapest, 1910. A kármeliták kiadása. ELŐFIZETŐK NYUGTATÁSA. 1904—10-re : Magdics István ; Nyögér Antal. 1906-ra : dr. Baranyay József. 1906—9-re : Schimalcsik Ignác. 1908- 10-re: Bangha Béla és dr. Paár István. 1909- re : Koch Róbert (II. félév), dr. Schütz Antal, dr. Székely István. 1910- re : dr. Bartalos Gyula, dr. Beliczky János, Breisach Béla, dr. Csepela Lajos, Csernoch János, Erdélyi Károly, Esztergomi Magyar Egyházirodalmi Iskola, Faragó Károly, Fribourgi Aquinói Szent-Tamás-Társaság, Gébé Péter, Gombárovits Pongrác, Gürtler József, dr. Hadzsega Bazil, dr. Hanauer A. István, Hanny Gábor, dr. Hanuy Ferenc, dr. Henny Ferenc, Hodács Ágost, Hörl Gyula S. J., Huber Lipót, Huiber János, dr. Kis-Erős Ferenc, dr. Kanyó Gyula, Kozári Gyula, dr. Kramp János, dr. Knecht János, Kassay István, Kulcsár Kálmán, dr. Lukcsics József, dr, Lutter János, Marton Sándor, Metzger Márton, Michelbach Ferenc, Németh István, Nagy Antal, Pallmann Péter, Parcsetich József, Pataky Miksa, Pohl János, dr. Pokorny Emánuel, Potyondy Imre, Rónay István, dr. Schütz Antal, Szártorisz Ferenc, Szegedi városi főgimnázium, dr. Stukner János, Tamási Aron, Tauber Sándor, dr. Trikál József, Ungvári róm. kath. főgimnázium, dr. Várady L. Árpád, Veszprémi papnevelő inté- zet, Walter Antal, Wurglich Ágoston, Zseltvay Fedor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom