Hittudományi Folyóirat 20. (1909)

Dr. Pataky Arnold: A legújabb oxyrhynchosi evangélium-töredék

■■5־ץק ■ -г »Tehát őrizkedjetek attól, hogy hasonlóan ne járjatok . . .« A figyelmeztető προσέχετε a synoptikus evangéliumokban mintegy tízszer olvasható (pl. Mát. 6., 1; Luk. 21, 34. stb.), és mindig szeretettel teljes intelmet fejez ki. Απολαμβάνειν tárgytalan használata ugyan szokatlan, de lehetséges, hogy a tárgy megnevezése kiesett a szövegből. 4ττομενονσιν igét jobb a futurum szabályai szerint ékezni (a töredék kiadói és Preuschen praesenst írnak : νπομένονοιν), hogy az ellen- tét élesebb legyen : nemcsak a jelen, hanem a másvilágon is fognak bűnhődni. Βάσανο! a pokol büntetéseit jelenti Luk. 16, 23. és 28-ban is. A 7Ъ sorban kezdődik a töredék főjelenete. Az Úr Jézus magával viszi (παραλαμβάνειν, v. ö. Mát. 17, 1; 26, 37 ; Márk 9, 2 ; 10, 32 ; 14, 33 ; Luk. 9, 10, 28 ; 18, 31.) tanítványait a άγνεντή0Í0v-\r<1. E helynek mivolta vitás kérdés. A tőre- dék kiadói szerint e rész az izraeliták átriuma, ellentétben a papok és a nők átriumával.1 Ámde az izraeliták átriuma nem volt tisztulási hely, aki oda belépett, már tisztának kellett lennie. Preuschen azt hiszi, hogy a άγνευτήριον álta- lánosabb mint a ιερόν és a templom egész környékét jelenti. Büchler e szóban a תיב הליבט fordítását látja (»fürdőház«) és a rabbi-hagyományra hivatkozik,1 2 hogy a templomban lég- alább két fürdő-helyiség volt ; bejáratuk úgy a külső helyre (ליה), mint az átriumra (יד*זע ) nyílt. Büchler tehát úgy kép- zeli a dolgot, hogy Jézus és tanítványai beléptek az egyik fürdőszobába ; de anélkül, hogy rendesen megfürödtek volna, kijönnek és járkálnak a szentélyben. A töredék szerzője azonban aligha ezt akarta kifejezni. Jézus tanítványait magára a szent helyre (εΐξ αυτό τό άγνεν- τ ήριον) vezeti, mint akiadók mondják, »into the very place of purification« és az a bűn a farizeus szemében, hogy Jézus ■és tanítványai »azon a szent helyen« (τούτο τό ιερόν, 17. sor) járkálnak fürdés nélkül. Ha tehát a άγνεντήριον különbőz- nék a szentélytől, csak még szentebb helyet jelenthetne. 1 V. ö. Jós. Flav. Bell Jud. V. 5., Contra Apionem 2, 8. 2 Middoth I. 6. A LEGÚJABB 0XYRHYNCHOSI EVANGELIÜM-TÖREDÉK. 209

Next

/
Oldalképek
Tartalom