Hittudományi Folyóirat 13. (1902)

Dr. Rézbányay József: Az egyházi szónoklatról

AZ EGYHÁZI SZÓNOKLATRÓL. 523 Raczynski Ignác, Reddig József, Ríjllo Miksa, Satryan József, Siarczyúski Ferenc, Siemonski Lajos, Skirniewski Mihály, Skor- kowski Alf., Stachou’ski Ferencz, Szaniawski Ferenc, Szantyr Sza- niszló, Szawleivicz Antal, Szelewski Ádám, Szymaúski Pawel Torna- szeívski Ágost, Trynkovski Lajos, Tyc Antal, üstrzycki Bőd., Wasilewski J., Wieckiewicz J., Wierzbowski Mihály, Winnicki Pawel, Zachariasiewicz Ferenc, Zacharski Sebestyén, Zakzewski Jácint, Zambrzycki Ferenc, Zgierski Adalbert. (Pelczár i. m. 316—•355.). Az említetteken kívül még a következők adtak ki szent- beszédet: Bober Lajos, Bogdán János, Bojanowszki Tamás, Brat- kowski István, jezsuita, Brzeziúski Antal, Bukowski Julián, Chel- micki Zsigmond, Ghmielowski Antal, Chotchov-ski Ulászló, Chromecki Tádé, Ghyliczkowski János, Czepulewicz Márton, Dgbrowski Tamás, DoliAski Leo, Dorszewski Kázmér, Echaust Julián, FeliAski Sza- niszló és Zsigmond, Filochowski Roch., Fischer Károly, GawroAski Bőd., Golián Zsigmond, Gondek Bőd., Gorzelaúski Miklós, Gryziecki Ulászló, Isakowicz Izsák, Janiszewski János, Jastrzebski Bonif., Jasowski Bálint, Jelowicki Sándor, Jozefowicz Bőd., Kajsiewicz Jer., Katinka Val., Kantecki Antal, O. Kazimierz, Kloczkowski János, Komperda János, Konarzeívski Felicián, Kopyciúski Adám. Korytkowski János, Kozloivski Simon, Kozmian János, Kozucliowski Antal, Kraiúski Vince, Krechowiecki Antal, Królicki Antal, Kru- kowski József, Ksi^zarski Henrik, LeszczyAski János, Likowski Eduard, Lukaszewicz Miksa, Lukowski János, Malopolski Miksa, Martusiewicz József, Mikoszewszki Károly, Müller Lajos, Osiecki József, Pastor Leon, Paidicki József, Piramowicz Antal, Pleban- kiewicz Vince, Polkowski Ignác, Potocki Leon Lubicz, Prusinowski Elek, Puchalski Lőrincz, Rakowski Ferencz, Rgpala Ádám, Rés- pqdek János, Rozwadowski Jakab, Rzewuski Pawel, Semenenko Péter, Serwatowski Valér, Smoczynski Vincze, Smoleúski Julián, Smolikowski Pawel, Spis Szaniszló, Stablewski Flor., Stagraczyúski József, Sypoivski Kázmér, Szeliga Ince, Szpaderski József, Szy- jewski Bálint, Teliga Károly, Wartenberg Bódog, Wasniewski Antal, Wasikiewicz Vince, Wierciszewski Ulászló, Wilant Ipoly, Wilczek József, Wilczkiewiez Antal, Wiltosmski Paulin, Wnorowski Káz- mér, Wodziúski Ernő) WoliAski Ferenc, Wrozewski Ferenc, Zaleski Szaniszló, Zelanowicz Lajos, Zelwowicz ./.. Zychowicz $ (Pelczár i. m. 355—95. A kisebb jelentösógűeket 1. u. o. 395—6.)< 19. Az egyházi szónoklat a cseheknél. Az egyházi szónoklat történetét Csehországban 2 korszakra közép- és új-korra, a közép-kort ismét 2 időszakra (IX. sz. — XIV. és a XIV. száz. — XVI.) oszthatjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom