Hittudományi Folyóirat 13. (1902)

Dr. Rézbányay József: Az egyházi szónoklatról

298 DE. KÉZBÁNYAY JÓZSEF. alkalm. egyh. besz., Mohácsi vész alkuim. Apáca-felav. álkaim., Az első szentmise-áldoz.« »Hitszcm. folyóir.« »Borromaeus«.), Kozári Gyula (Confer, beszédek. Pécs), Jozgits János dr., bonyhádi pleb. (Ünnepnapi szentbesz. 1885.). Schmidt Béla. hosszuhetényi pleb., Schell Antal (alk. besz.), Steinberger Fer. dr., nváradi kan,, Nogáll János dr., kiv. szónok, Lehóczky József, pleb. (Ünnepi és alk. besz. 1896.), Radnay Farkas, prael., Zay János, kan. (Alk. besz.), Fetser Antal, kan., Karsch Lollion, dr., Szécsényi Lajos, pleb., Göndöcs Ben., ap. pleb., Grócz Béla, prép. kan., Andor György, prim. titkár, Némethy Gyula dr., Pákli Emil (Vallás és haza), Fehér Gyula, pleb., Szabó János, Szakácsi Vitus, Bíró Márton, Kovács Antal, Cziriel Antal, Gábor János, Kedves István, Mészáros Antal, Nagy Lajos, Éltes Kár., kolozsv. pleb., Beidl Ál., prel. kan., Veszély Károly, Simon Endre, László József, Förster János, Imets Fül. Jak., gyulafeh. pleb., Molnár János, prelatus, Ujfalussy József dr., kanon., Kovács Gyárfás, Fejér Gero dr., tanár, Zlamál Ág., tan., Török Ferencz, Csiszár János, Rancz János, Kazaly Imre dr., esp. pl. (Külföld szónokai. Folyóir.), Ribényi Antal, kispesti pl. (Havi szón., Külf. egyh. szónokok, Kát. Hitszónok), Urbán Javénál (Hitszón. folyóir.), Karkecz Alajos (Hitszónoklati folyóirat szerkeszt.), Varga Mihály, csanyi pl. (»Alk. beszédek«), Molnár Ignác dr., Bedy Vince dr., Zalka László dr., Bobleter Ignác, pleb., Bertha János dr., nprép., Háríts Antal, pleb., Kiss Ignác dr. (Pázm. P. beszéd, ném. ford.), Rudnay Alajos, esp. pleb. (vasárn. hitel. 2 k.), Szalag Pál, dadi pl., Varga János, t. kan. (Borromaeus.), Horváth Lajos (Borrom. alapítója. Nagybőjti besz.), Hérics Márton, ászári pl., Gerebenics Sándor (A kereszt tövében. Confer, besz.). Tóth István, Páskuj Lajos, kan. (Egyh. beszédek 2 köt.), Jandrisics János, szatm. ap. pleb. (f 1899., a szatm. legkedv. szón.), Szalag Sándor, esp. pl. (Egyh. beszéd. Bourdaloue és Massillon nyomán 2 k.), Irinyi Tamás dr., th. tan. (Esket. besz. 1 k. Hal. besz. 1 k.), Ilosvay Lajos, viski pl., Sarmaságh Géza, tan., (Lacordaire besz. ford. 2. köt.), Reizer György, tan., (Század alkonyán, besz. sor. 1 k.), Bodnár Gáspár, Jordán Károly, szaniszlói ap. pleb. »Sz. Gellért« folyóir. (kiadj. Mázy Engelb. dr. és Színek Izidor dr., benc. 1898 — 1901.), Benc.: Acsay Ferenc (35 besz.), Borbély Kom. (4), Boros Alán (8), Bozmánszky Gyárfás (3), Danka Piacid, Epölyi Mainrád, Erdélyi L. dr., Fehér Ipoly dr., főapát előkelő szónok, Gráczer Pius (9), Gulyás Elek, Hajdú Tibor dr. (4), Hetiyey Modeszt dr. (3), Ilőgyészi Am. (4), Jándi Bernardin (14), Kardos Celesztin dr., Kiss Szeráf. (4), Kovács Vidor, Mami Honor, Mázy Eng. dr. (5), Mórocz Emílián (12), Németh Ambr., Öcsényi Anzelm dr., (14), Dallos Kajetán (6), Ross Mór, Rózsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom