Hittudományi Folyóirat 13. (1902)

Dr. Rézbányay József: Az egyházi szónoklatról

296 DR. RÉZBÁNYAY JÓZSEF. Körész Kelemen, Koder Alajos, Nagy János, Nedeczky Gáspár, Magyar Ferenc, Szaniszló Ferenc. Tót írod.: Záborszky János, préd. tót nyelven (1853.). M. hitszón. folyóirat: Pázmány-fiizetek. Folyó- iratokat adtak ki: Garay Alajos, Mendlik Ágoston (Nópsz. falusi prédik.), Talabér János és György, Fwssy Tamás, Zádori János. Beszéd-gyüjtem.: Zádori János, Kozma Károly, Babocsay Pál, Seidel Pál, Nemeskey Andor, Vincze Alajos, Karsch Lollion, Répássy János, Pákolicsz János (Egyházi beszéd, hármas sorozata. Kalocsa, 1883.), Jozgits János, Szabad Ferenc, Babik József, Kovács Lajos, Magyar Ferenc, Horváth János, Rosztoczky Imre (Nép. besz. 5. köt.), Kérész, Veszély Károly (Erdélyi k. hitszónok. 1863.), Fekete János (Kér. k. hitágazat, beszédek. 1864.), Szőllösy Ján. (Hitszón. kalászok. 1869.), Károly Hugó, prem. tan. (Röv. hiterk. beszédek. 1871—2.), Horváth Imre, Melles Demeter, gör. kath., Kalocsay Alán (Exhortat. 1889.), Babik József (Ünnepi, egyh. beszédek. 1890.), Angerbauer József (»Jó Pásztor«. Szentbesz. az év mind. vasár- és ünnepnapj.), Kovács Lajos (2. köt. besz. vasár- és ünnepnapi, 1895.), Magyar Ferenc, besz. kiadta az egr. ir. isk. 1895., Paszlavszky Sándor, Blaskovics András, er ki pl. besz. 1894., Kiss János dr., egyet, tanár, 1893., Melcher hitelemzö beszéd, adta ki magy., Tót préd. Kompanek József és Bucka István4 Mária-beszéd.: Klenák, Sombory, Fejér, Szepesy Ignác b., Szepessy Alajos, Szalag gyűjt., (Szabó János), Orosz (1. k. M. besz. 1855.), Vezerle Ign. (1857.), Szabó Imre, Kó'rész Kel. (Mária tisztel. 1857.), Zádori János (32 máj. besz. 1865.), Munkay János (A B. Sz. Ist. A. élete.J, Kozma Károly (Májusi vir. Már. élet. 9 besz. 1873.), Tóth Mike, S. J. (Mária hav. vir. 1878.), Nemeskey And. (Máj. rózsabimbók, 48 besz.), Ilosvay Lajos (Rózsafüz. titk. szentbesz. 1894. 20. besz.), Zafféri P. Angelicus (Rózsafüzér, préd., 1896. 17 besz.), Beleznay István, velencei pleb. 2 évfoly. Mária-besz, 1899., Pellet Ödön, 2 évfoly. Mária-besz.,2 Rézbányay József dr. Mária-beszédei megjel. Hitszón. foly. 1896. 8 besz »Borrom.«, 7 besz. »Borrom.« 6 besz. 1897. Nagyböjti besz.: Gazda Alb., lat. 1801., Kováts Ág., 1805., Nováky János, 1810., Igaz Gáspár, Sombory József, Tóti״ József, Varga Pál min., Tulok Gábor, 1829., Szepessy Alajos, 1828., The- zárovich Gábor, 1837., Scitovszky János, prím. 1829 —1837., Szalay, Specz József (német), Horváth Imre, Nagy János, 1849., Gryneus, Munkay J., 1853., Pados János, P. E. 1856. (7 besz.), Orosz Ádám, Bende József, Vezerle Ignác, Roder AI., 1858., 1 1 Mihalovics i. m. II. 607—617. 1. 3 U. ott 645—649. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom