Cathrein Viktor: Katholikus világnézet. A modern ember "Igazságra vezető kalauza" (SJ) (Budapest, Stephaneum Nyomda, 1911)

X TISZTELETBELI TAGOK Stanczel Ferenc, hittudor, kiérd. egy. ny. r. tanár, Debreczen. Szentqyöroyi Jordán Károly, apátpléb., az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács elnöke, Szaniszló (Szatmárm.). Szentimrey Gábor, hittudor, lelkész, Napkor (Sza­bolcs m.). Szentiványi Károly, rátóti prépost, Budapest. Székely István, hittudor, udvari tanácsos, pápai t. kamarás, egyet. ny. r. tanár, e. i. prorektor, az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság elnöke, Budapest. Szmrecsányi Lajos, apátkanonok, telsz, püspök, Eger. Szölgyémy Ferenc, a Ferenc József-intézet kormány­zója, az Orsz. Kath. Tanáregyesület iigyv. aielnöke, Budapest. Szuszai Antal, plébános, Dobsina. Tauber Sándor, hittudor, theol. tanár, alkormányzó, Szombathely. Trikál József, hit- és bölcselettudor, pápai kamarás, tanúim, felügyelő, Budapest. (Közp. Papnev.) Túri Béla, pápai kamarás, az «Alkotmány» szerkesz­tője, Budapest, Valihora Ágoston, hittudor, prépost-kanonok, ala­pítványkezelő, Kalocsa. Vajó József, hittudor, premont. r. kanonok, plébános, Felsőnovai. Való Simon, bekebelezett hittudor, apát-kanonok, pápai t. kamarás, Pozsony. Velics László, jézustársasági áldozópap, Kalksburg. Vucskics Gyula, hittudor, esperes-plébános, szentsz. tanácsos, a «Tiszántúl» szerkesztője, Nagyvárad. Walter Gyula, hittudor, ozerói c. püspök, prelátus- kanonok, a központi papnevelő kormányzója, Buda­pest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom