Munkálatok - 46. évfolyam (Budapest, Wilckens és Waidl, 1883)

Tartalomjegyzék

Révay Miklós Révész Imre Ki esz Gáspár Kosty Kálmán Róder Alajos Rudassy László Lap. 183 378 373 342 222 222, 391, 404 Sántba Mihály 355, 403, 417, 422 Sárváry Béla 404, 405 Seitovszky János 221, 238, 256, 390 Sebők Árkád 341 Sebők László 353, 404, 408, 417 Silberknoll József Simon Jukundián Sohlya Antal Somogyi Alajos Somogyi Ignácz Somogyi Károly 221, 236 364, 398 402, 404, 410 215 378, 407 181 Sujánszky Antal 185, 187, 188, 207 234, 238, 261, 407, 428 Szabó Ferencz Szabó Imre Szabó István Szabó József Szabóky Adolf Szakácsi Vitus Szaniszló Ferencz Szauter Antal Szántófty Antal Szász Károly 188 Szelestey László Szemennyei Mihály 271, 398 185, 187, 196, 250 294, 374, 417 214 214, 247. 405 222, 238 181 251, 398 390 416, 420 188, 2)5 402, 404, 408, 420, 422 Szemere Pál 295 Szepesi Imre 251, 375, 399, 404, 405, 420, 422 Szepessy Ignácz báró 220 Szerelemhegyi Antal 406 Sziber Nándor 398 Szidor Antal 294 Szilvásy Sándor 404, 409, 410 Szombathy Sándor 398 Szőke Alajos 378 Szülik József 261, 335, 408, 417, 422 Lap. Sztankovits István 359 Szvorényi József 215, 405 Talabér János 319, 407 Talapkovics Emil 402 Tanárky János 234 Tanodái Lapok 248 'Párkányi B. József 186, 187, 188, 216, 234, 236, 279, 387, 391,405, 406, 415, 417, 418, 420 Telgárt Lipót 374 Thüry flyörgy 238 Tichy Antal 402 Toldy Ferencz 296, 396 Tomanik Szaléz 423 Tompa Mihály 188, 307 Uj Magyar Sión 249 Ulrich István 404, 410 Vadász György 359, 404 Vallási egyesülés (unió) 180 Vallásos szellemű lapok és folyóira­tok a század második felében 246 Vahot Sándor 260 Való Simon 261 Vass László 214 Váczi papnövendékek „Pázmány-egy­lete“ 250 Várady Antal 381 Várszély Ármin 405 Verseghy Ferencz 183, 220, 234, 239 Veszély Károly 215 Vetzkó Antal 404 Vécsey Benedek 376 Virág Benedek 182, 183, 191,234, 239 Virág István 339 Vörösmarty Mihály 216 Wayand (Ujlaky) Géza 261, 360 Zalka János 239, 246, 250 Zibrinyi József 406 Zsasskovszky Ferencz és Endre 397, 405, 407, 409 Zsihovics Ferencz 222 Zvornik János 223

Next

/
Oldalképek
Tartalom