Communio, 2017 (25. évfolyam, 1-4. szám)

2017 / 3-4. szám - A Hagyomány - Koczka Etelka Krisztina: A Communio folyóiratban 2005 és 2017 között megjelent tanulmányok és cikkek

A Communio folyóiratban 2005 és 2017 között megjelent tanulmányok... 81 Gruber László: A reprezentáció (képviselet) - teológia II. János Pál papság-teoló­giájában, 2008/1-2, 51-60. Guerriero, Elio: Az Egyház katolicitása Hans Urs von Balthasar gondolkodásá­ban (ford. Török Csaba) 2012/3-4, 18-26. Haas, Alois, M.: Dies irae, dies illa (ford. Török Csaba) 2010/3-4,16-30. Henrici, Peter: Hans urs von Balthasar Trilógiája - Az európai kultúra teoló­giája (ford. Szax László) 2005/2-3, 63-70. — Uő: A kánai menyegző csodája (ford. Bolberitz Pál) 2006/1-2, 8-13. — Uő: Filozófiai megfontolások az ember kétnemüségéről (ford. Szax László) 2007/3-4, 114-121. — Uő: Eucharisztia és ekkleziológia a modern gondolkodás tükrében (ford. Török József) 2008/1-2, 3-11. — Uő: Az újkor filozófiai egyházmodelljei (ford. Török Csaba) 2011/1-2, 29-42. — Uő: Apologetika: hitvédelemtől a hitre vezetésig (ford. Bolberitz Pál) 2014/3-4, 63-72. — Uő: A hagyomány: Krisztus tudata az Egyház tanításában - Maurice Blondel Történelem és dogma című művének újraolvasása (ford. Török Csaba) 2017/3-4, 40-52. Hilaire, Yves-Marie: Naprakész társadalmi tanítás (ford. Törökjózsef) 2010/ 1-2,82-89. Hildebrand, Dietrich, von: Verba Christi (ford. Török József) 2006/1-2, 65-67 Hoping, Helmut: Közösségben Krisztussal. Joseph Ratzinger krisztológiája és li­turgiája (ford. Szax László) 2007/1-2, 16-24. In memóriám Jáki László Szaniszló OSB (1924-2009), 2009/3-4, 181-182. Jaczkó Sándor: Nagy Szent Leó pápasága levelezése és beszédei tükrében, 2008/3-4, 160-172. Kapellari, Egon: A víz megszentelése (ford. Szax László) 2005/1, 28-35. Kasper, Walter, bíboros: A katolicitás mint krisztológiailag és pneumatológiai- lag megalapozott egység a sokféleségben (ford. Török Csaba) 2012/3-4, 5-17. — Uő: Kempis Tamás Krisztus követése című művének ökumenikus jelentő­sége (ford. Török Csaba) 2013/3-4, 40—53.

Next

/
Oldalképek
Tartalom