Communio, 2008 (16. évfolyam, 1-4. szám)

2008 / 1-2. szám - Eucharisztia

Eucharisztia Peter Henrici • Olivier Boulnois • Kurt Koch • Gloria Braunsteiner • Gruber László • Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz • Michael Figura • Kereszty Rókus • Puskás Attila • Eucharisztia és ekkléziológia a modern gondolkodás tükrében A szeretet ajándéka Az egy római mise-rítus két formája A megélt hit kifejeződése a liturgiában. -Joseph Ratzinger liturgikus teológiája A reprezentáció (képviselet) - teológia 11. János Pál papság-teológiájában „A sötétségben elrejtve”. Edith Stein misztikus elmélete A Kereszt tudománya című művében (1942) Nyugtalan a mi szívünk, amíg benned megnyugvásra nem lel. Az ágostoni „cor inquietum” hatása Henri de Lubacnál A vallásközi párbeszéd föladatai és eredményei. A vallásközi párbeszéd keresztény teológiája felé Laudáció Anton Ziegenaus tiszteletére

Next

/
Oldalképek
Tartalom