Circulares litterae dioecesanae anno 1953.

Tárgymutató

Tárgymutató a 2 1953-"b an. me glelant/kcrle^elekhe 2, XI I. Pi us: 'XTGrisTiis Dominus ap»konsti- tuciö/ /szentségi böjtről/.. 9, Fulgens corona glorias /Marla év megh?rdetése/.»..* «53» Archipraesul: iijévi szózat.,..I» karácsonyi és újévi üdvöz­letekért köszönet», 7» buzdítás a tavaszi munkákra,,17c Buzdítás az aratási munkákra 37» köszönet a névnapi megeim- lekezesért .. •*,. •»«»,»» o, 57» Adakozás: Kczp-.Egyh»célokra történt adakozásról beszámoló.58, Adó: kulturado 1» SzTK tájékoztató,,,.»,,,»,,*. 43. Illetményadó megszüntetése.. 43» Anyakönyvez/ kiadása...........» 58, Anyakönyvezés ügyében utasítás /Házasságon belül feleség ne­vének viselési joga/....... **40». Eernát Francísci suspensio».».. 45-­Betegek kórházi ellátása ............. 62, B élyeggyüjtésre felhívás61» Bérmálás Bud apes uon».».». i». »•..<?«.*» 2„)» Őszi" bérmál ás............................ 39 * B iztosítás /kötelező/ alóli mentesség, , •. 58* Bi z tos i t és idij be fizetésére felhi vás o 44 o, 43» tűzbiztos!tás.................... 7, ,34. B o i t -i. i. o gv e—• óm4» Búcsúk: Mária-év alkalmából............»»55«. S zentolvasóra..57. Christus Deminus onost.konst. a szentségi böjtről»..»«...». 9» Concursus i As v Cviivi aro,»».»..»».»»., »».(>.19» Director?.um............ 9......2», 59* Egyházi személyek SzTK igazolvány meghosszabbítását,. 5o célokra történt adakozások­ról beszámoló.......,. *.......58» földek felajánlásáról jelen­tős..»..»., 4 8 » tartalék földek Igénylése... 51* épületek tűzbiztos] tnsa,* 7« épületek biztosítás alóli mentessége53. Egyházi ingatlanok igénybevétele 18. S K H A 1953»évi mértéke..,.. 1. . Elhunyt papokról.műgejalékezén^^B^ Elhunyt papokért két kötele­ző szentmise végzése»»»»»». 59» Első áldozás vasárnap tartandó.'.......*. 24» Felhívás^ vasgy uj oesré*............... 7» papírhulladék gyűjtésre».»» 3.5* oélveggyüj tésre,61» Felmentés vegyesvallás alól,,» 5. Felszerelés szegépy templom részére,.», 18* Fel támadási kernenet»»,,, ■»»,, 17, Földek felajánlásáról .jelentés 48. tartalékföldck igénylése,» 51. Fulgens corona glóriáé /Mária év meghirdetése/..*. 53c Gyertya igénylés44» \jV JL *1 tű '■"> J»i. e o' 4 o -í a • * e <i y * 9 y j, >' it fí 2 * 00 ■» u t t/ irr- >°r» f7 4* *i A • _L /cirvv O L » ű r* » s •? o * o 4 o i'j Pot( vfi • 1 X99. Szcntsir.........22» 3 zc nt 3,-ás zl ó-vas ár na ni., * *» 29 * 0r(.g és bctcg'szerzctesoknok51< Halálozási Elhunyt papokért két köte­lező szentmise végzése.........59* x »c-íkOic! <1 - iO c» »»,»^4,,. »»»..*» a - * Csunyi KoLászIó......:,8* Cs ár s zky i s tván»»■... * >..... 36 • Buba y Sánd or ...» 63* Fello nb i le hl Fo re ne»», *.*... • 8 * Geyer József*............45* i iö v o G o ui a c »»»»»» o A : o He rv ath” Jó z s; e f»»«•* 19 » j ii"h p q .7 f* 1 rm fm | <4 c< rv ] X P9 ' o.' U.Í.1 Cvu /j lí. Ox.J.uU .-11 hu *jCiX.Uö'í & •» - ,» o / a. a Kg '7* ClC A; i C » ft « 5- 9 -s •. ”, c -9 o n- o 6 7 <‘= Ma re inka ^ Imre,,.,« 63« • Marosi József.......................... 19» ' "i -j rt *r ' “t f f f-\ úl! D(J Ijaö'Si 0 s «• a <r *3 & 5. c • a i $ O d.. ..." Török Mihály3-U Uhlúrik István. 63* Vár ad v Bél a.............. 52» Háza ss ág jogi rendelkezés' a ke­leti szertárt .hívekre nézve 41.. Házasságkötés örményszortartásuak között..61. Hitoktatásról jelentés...«.,,.. 48, Hi 11 an ár i vizsgák.*...,«..*«. -» 51 * Hittcmhciratásök. ............. 42. H i 11 ankonyvekre é szrovetelek,, 7, Hi11ankönyvekre 1génylés*»««*. 42» liletmónyadó megszűnéso....... 43. Ingatlanok /egyházi/ igénybe- v etele*»,»,»»»»»»«.»».»***» 18»

Next

/
Oldalképek
Tartalom