Circulares litterae dioecesanae anno 1952.

Tárgymutató

j.’ ,! r g Y m u t a t • .azr L( 1 f--be. u-: ele: t köri eve lekhez. Árchipraesul: nagytó;] ti szózat .,. 1' . húzditas a tayaszi- munkák végzésere , .. 15. ./buzdítás ..az .aratási' es .egyéb,mezőgazdádul! - munkák. elvégzés ere . . . *7. Mzalorc. az isteni go .1­vise lésben,...» 41, Ad*: illetményadó ...... . 1". kereseti adó bévézex 1 ' I’• •• kultúrádé. /JKEM/. , .1.. , 46. Alkalmazottak:- egyházközségiek i; s -4 emelés.e. .................. 2 ..... 6.. • nyűgéi fa ........... .... p adc-sasra elokesz: te;. • i IS. amo si* t ás alóli me n t e s s cy 9. .'■Il-a'mi; 'ünnepeken is ter tóz­• teie.'ti rend ....... • . . . . :1.-■ r.ysgi gányl-é's 1 r : nyagigértyléshéz 'kin .tg x' ;/c. ■ 4.r.yakönyvi kivonatéi ii *'■ 'tékmehteásáíTé .... . *■ és a öl gáltat áö : 1 *• {tip. f öli ek :. ház táj “gaz das ágc r után • * -.9. Betegbiztosítási ugye ., 29, , u e {Ő” >57. 3 kekölcsön /III. • je z - o . •■'léketalálkozóról legein.o ­Vpn.oq A, •')- V-' U) » • * . .u • irányelvek........... •• l"* vüké ért- imádság .............12. B érmálás: előkészítés .............. I budapesti /tavaszi ..... J . esztergomi- ....... .. . 1. vidéki /őszi 7 ..... író ludovici censur/. ... . Biztosítás-: beteg........... 26., ., 8 67. ' J ÜZ .............. < ' . 5 ^ - . Böjti fegyelem ........ ..; 4. Concursus: irest-középsőierencvár is ­~'! -Bugle ................ .... 30.-T erézváros ... ..........30.­Városmajor .. .. ...30. -Józsefváros ..30.-íriszt inav 4 r.. ­kélutáni szentmisék ................... 1. l irectórium dija .......................... f. ügyházi " 'épületek tüzbiztositcsa 45.,55. ingatlanok államosítása alóli mentesség ................... r. é pítkezésekről jelentés .... 58. szervek egységes pénzkezelé­se ............ A................. #l. ü gynázköz s égi alkaIma zo 11a k :izetéremélése .......................... 6. éJ£A ..................................... 1. ,22. ,46. i .okészitás elsőá-la*zásrá.. . 11. bérmálásra ......................... 11. ü lsnáldozásra előkészítés .... 11.. ksperesi’kinevezések ................. 62. E speres: kiszállási dij ...... 15. . étkezésekről jelentés ........... 58. . felhívás fémgyűjtésre ............... 52, v a*gyűjtésre .................6C. i émgyüjtésre’felhívás ............... 52. , izetésemelés egyházk.alkaim. 8. Gyertyába szilái at ............................44. C y orty a s z üks égietek be jelenté­sű 1................................'.............. 32. G y e r ty a törmelékek .............. 1 •. P yüj tések; szentsir-gyüjtés .. ..-............. 22. p étgrfill'er ................................ 22. sz.László vasárnapján ............ 44. ö reg és beteg szerzetesek ja­vara ......................................4. 46. s zegény és árva gyermekek ja­vara gyűjtés ........................... 46. g yűjtésre figyelemfelhívás . 57. :'alálozás: Druga László dr.............................51. Haiczl Bálnán dr..........................1,6. J ászapáti károly ....................... 41. í clnár László ............................. 52. o ncz Boldizsár ....................... 52. S chirmer Lajos dr...................... ,8. argyes Tivadar ......................... 60. a ráid y Géza .............................. 32. P . '."ebér lerpiát 0.M......................41. E áztáj'-gazdaságok'után beszol­gáltatás ...................................... 4*. Háztáji földek külön telekköny- vezese ............................................ 40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom