Circulares litterae dioecesanae anno 1950.

I.

CIRCULARES DIOECESANAE. I. LAUDETUR JESUS CHRISTUS! Kedves Oltártestvéreim! 1. sz. Újévi ipäsztori izáz&l a ptestvé- /ekhez. 2 Az idők haladásában új esztendő virradt ránk. Az Úrnak világot örvendeztető születése után az 1950., mely záróesztendeje századunk első felének és amely a mi számunkra kegyelmekben gazdag Szentév is. Változik a titokzatos földi mérték, az idő, amennyiben folytatólagosan új, esztendőszámot írunk. Halad egy lépéssel mindegyikünknél is ez a tűnő földi mérték. Ez és a vele összefüggő esetlegességek jelentik a változást. Változatlanul megmarad azonban még tovább is, míg földi életünk tart, szent hivatásunk és annak fönséges gyakorlási kötelessége és joga. Maradnak és lesznek e szent hivatás buzgó gyakor­lásával az üdvösségre vezetendő és segítendő embertársaink, ha mindjárt azok sorában is az idő kérlelhetetlen sodrása a neveket változtatja majd. Midőn ez új és különlegesen is szent esztendő első napján szeretette] köszön­telek Benneteket, Kedves Oltártestvéreim, a szeretetnek' e kötelékében mindjárt kérő és buzdító szóval is fordulok Hozzátok. Járjatok és fáradozzatok tovább is kitartással és nem lankadó, sőt — ha még lehetséges — fokozódó buzgósággal szent hivatástokban. Fáradozzatok úgy magatok üdvözítésén, mind pedig a gondjaitokra bízottak üdvösségre segítésében. Hogy a jó paptól az üdvösségre vezető lelki élet mit kíván, nem logom itt részletezni. Úgyis jól tudjátok és az egyházi törvények, valamint azokat vissza­tükröző zsinati határozataink részletesen is elétek tárják ezt. Most csak a lelkigya­korlatokat és azoknak tartozékát képező rekollekciókat kívánom külön hangsúlyozni és figyelmetekbe ajánlani. Lezártunk most három évi lelkigyakorlati ciklust. Az isteni kegyelemért nagy hálával eltelten megállapítom, hogy főegyházmegyénk papságának zöme a lelki- erősítés és lelkigazdagodás e forrásából az egyházi előírásoknak megfelelően merített. Sokan az előírtnál gyakrabban, sőt évenként. Vannak azonban elmaradtak is. A ke­reken 550 közül 82. Nagyon kérem, sürgetően kívánom, hogy ezek is mielőbb végezzék el e szent kötelességüket. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom