Circulares litterae dioecesanae anno 1949.

I.

CIRCULARES DIOECESANAE. I. LAUDETUR JESUS CHRISTUS! A Magyar Püspöki Kar folyó évi január hó 10.-i értekezletéből a hívekhez * következő üzenetet intézi, mely a következő vasárnapon az istentiszteleteken fel­olvasandó : Krisztusban kedvelt Híveink! Anvaszentegyházunk jelenlegi szomorú és gondterhes helyzetében szívünk meleg szeretetével és főpásztori tisztünk felelősségteljes gondosságával szólunk hozzátok. Felhívunk benneteket, hogy a megpróbáltatások minden körülményei között őrizzétek meg keresztény nyugalmatokat, bizalmatokat az isteni Gondviselésben és a Magyarok Nagyasszonyának történelmünk folyamán annyiszor tapasztalt pártfogá­sában, valamint nagy nemzeti szentjeink közbenjárásában. Legyetek rendíthetetlenek katolikus hitetekben és ragaszkodástokban az Anya- szentegyházhoz, Krisztus földi Helytartójához. Ugyanígy legyetek a magyar hazának hűséges fiai, a közjó készséges előmozdítói, ugyanezen közjó szorgalmas építői. Mi, a Magyar Püspöki Kar, biztosítunk benneteket apostoli tisztünk felelős kötelességének megfelelően, hogy a katolikus Anyaszentegyház tanából, isteni jogaiból és törvényeiből semmit fel nem adunk, mert nem is adhatunk és érvé­nyesítésük érdekében minden emberileg lehetségesei megkísérlünk. Az egyház és állam viszonyának közismert állapota nem engedi meg, hogy önmagunk járjunk csak el, hanem parancsolóan megköveteli, hogy Egyházunk törvényei szerint az Apostoli Szentszékkel egyetértésben cselekedjünk. Ezeknek tudatában megkívánjuk tőletek, hogy magatartástokat szabjátok az Egyház törvényeihez és annak fegyelmét hűségesen tartsátok meg, tartózkodjatok általában minden felforgató törekvéstől. Emlékeztetünk benneteket arra a tanításra, amelyet Anyaszentegyházunk oly sokszor elétek tárt. A megpróbáltatás és szenvedés idején kell kimutatnunk Istenbe vetett hitünket, reményünket és szeretetünket. E három isteni erény kössön össze szent és megtörhetetlen egységben benneteket velünk, egymással és az egész világ katolikusaival. Emlékezzetek arra, amit isteni Üdvözítőnk mondott: „Arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymáshoz.“ (Jn. 13, 35.) A Magyar Püspöki Kar. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom