Circulares literae dioecesanae anno 1915. ad clerum archidioecesis strigoniensis a Joanne Cardinale Csernoch principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

VI.

60 Bevétel cime Kor. fill. V. Kinevezéssk és címek után. Babura László 75 — Babusek József 100 — 15 Bán Sándor Imre 100 Bundái a János 100 Dedek Crescens Lajos 200 — Erhardt Viktor 100 — Fischer József 50 20 Gfaudnik Gv. Szaniszló 75 — Kazacsay Árpád 140 — Kucsera József 140 — Litassy János 25 — Toller Károly 50 — Összesen 1155 — VI. 40. §. alapján. 25 Birgmeier Győző 41 34 Csató József 271 80 Fehérpataky Ferenc 57 33 Kubicza J. Gvőző 158 Para Endre 200 30 Pintér Rafael 447 23 Szomor Béla 109 33 Összesen 1285 03 VII. 1912. évi hátralékokból. Baross Miklós 27 80 Bednárz Róbert 28 40 Bliesz Adám 41 36 35 Bruker Ágoston 57 56 Bucsek Mátyás 21 96 Chrenkó Ignác 1 20 Czaudt Lajos 32 Cziklay Aladár 39 20 40 Dangelmajer Lipót 54 71 Duffek János 21 59 Ernszt Károly 20 Ernszt Sándor • 59 60 Falátli Ágoston 15 60 Oldal 420 98 Bevétel cime Kor. fill. Áthozat 420 98 Fekete Gyula 18 26 Flanek Rezső 33 12 Fischer Ágoston 36 94 Gálik János 23 92 Gáspár Pál 10 44 Gerelv József 45 — Gunda Jenő 10 — Hernitz József 20 50, Hévey István 39 20 Juriga Nándor 48 52 Kanyó József 56 20 Károlyi Károly 35 72 Kelemen Mátyás 20 Kőhegyi József 36 96 Krepier Gusztáv 30 — Kriegs-Au Emil 32 82 Kuller Ferenc 24 50 Légrády János 38 46 Letoclja József 21 20 Luncz János 3 96 Miskovicz András 32--------- 1 M iskovicz János 71 96 Móczik F. József 35 28 Molnár Antal 16 24 Molnár László 38 88; Mucha József 28 18 í Nádi er István 31 38 Németh Imre 40 — Ortvai Rudolf 38--- 1 O tt Antal 8 36 Pintér József 10 — Pintér Ráfáel 32 04 Polczer Jenő 26 40 Rostaházy Kálmán 102 30 Schmid Gyula 37 82 Schultheisz Vince 15 72 Sebők Imre 64 Srobár József 51 60 Szendrey F. János 53 40 Szily Vince 20 Szokolav Antal 40 Takács G. Szeverin 41 14 Thym Adolf 54 71 Tihanyi Károly 76 58 Oldal 1972 1 69 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom