Circulares literae dioecesanae anno 1906 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

V.

1010 1015 1020 1025 1030 Bevétel czime Kor. fin. Áthozatal 725 35 Hantos Ferencz 6 32 Jankola Ferencz Ignácz 96 — Jurassi Sebők Pál 39 — Kada Mihály Simon • 114 98 Karkecz Alajos Lajos 121 Konyakovszkv Jusztin Fr. 63 32 Kopcsányi Ede Ferencz 206 — Lepsényi Miklós József 71 — Ligdai Libór József 368 — Lipka Lőrincz 64 66 Lovecsek Kálmán Antal 105 — Lőrik Béla 94 67| Majzon Makár Imre 93 28 Modla Sebők István 62 50 Mráz Mór György 19 33 Pillmann Alfonz Ferencz 102 50 Rácz Pál Dániel 120 Sipos Bódog Antal 50 — Stefánovics Bódog János 93 — Stolmár Ernő János 125 84 Szabó Kristóf József 41 33 Zsekó Bernardin Károly 96 64 Ochaba Pál 49 02 Uobv Vincze 261 92 Tarány István 25 42 Szmutny Rezső 100 — Összeg 3316 08 1 Folyó szám Napló szám Bevétel czime Kor. fin. Kor. fill. XII. Különféle bevételek. 12 1904. évi °/o póstatkpt. betétek után .... 16 41 523 1905. „ „ „„.... 22 !3 125 Kopcsányi László 50 db. .befizető lapért . 2 Nyereség a kor. járadék vételénél: 1035 247 6700 k. névérték...................................................... 6545 53 154 47; 273 12.000 k......................................................................... 17725 56 274 44 442 5000 k............................................................................ 4780 38 219 62 515 5000 k............................................................................ 4830 17 169 83 280 2500 k. 2447 24 52 76 1040 294 Sartóri féle alap %> Szomorről........................... 10 50 Összeg 922 16 111 XIII. Tavalyi készpénz maradvány 2010 35 Bevétel czime Kor. fill. j j 7" X. Kanonoki kinevezések és megtisztelő ezímek után. Berger Márk Sándor j 100 — Csárszky István dr. 100 — 990 t Dedinszky János 50 — Lováky Antal 40 — Mayer Imre 100 — Marczis Gyula 80 — Nemes Antal dr. 100 — 995 Prihoda Pál 50 — Sárhegyi Lajos 50 — Skadra János 50 — Weisz Ferencz 80 — Zeitiger Alajos 100 — 1000 Zelliger Vilmos dr. . 50 — Összeg 950 ; — j| i XI. Az alapszabályok 41. §-a alapján. Bán Sándor Imre 190 ­Berger Márk Sándor 125 Bolváry Peregrin Ákos 128 30 Budaváry Ágoston Endre 68 30. 1005 Gaudnik Gyula Szaniszló j 213 75 Oldal I 725 135

Next

/
Oldalképek
Tartalom