Dr. Holló Ferenc - Dr. Murai Éva szerk.: Parasitologia Hungarica 5. (Budapest, 1972)

Parasit. Hung. 5. 273-288. 1972. A bőrbagócslárva-betegség és leküzdésének szervezése Magyarországon Dr. KOBULEJ Tibor Allatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Tanszéke. Budapest Hazánkban felteinetően a bő rbagócsoknak négy faja honos. Ezek közül a Hypoderma bovis /de Geer, 1776/ és a H. Ii neat um /de Villers, 1789/ lárvái a szarvasmarha élősködői, a H. diana Brauer, 1858 és a H. actaeon Brauer, 1858 lárvái pedig az őz­ben, ill. a szarvasban élősködnek. A bőrbagócsok lárvái óriási kárt okoznak mind a szarvasmarha-tenyésztésnek, mind a vadgaz­dálkodásnak, ezért elterjedésük területén mindenütt sok erőfe­szítés történik hatékony védekezési módszerek kimunkálására. E­zeknek az erőfeszítéseknek a gyümölcse immár lassan megérett: a bőrbagócsok biológiájának a megismerésével lehetővé vált,hogy a terápiai beavatkozásokon alapuló védekezési rendszabályokat a maximális hatásfoknak legjobban kedvező időpontban hajtsuk vég­re; a gyógyszeripar igen hatékony bagócslárvaölő szerekkel lát­ja el ujabban a gyakorlatot. A bőrbagócsok biológiája A bőrbagócsok közül csupán a H. bovis biológiája ismert minden részletében. Rajta keresztül azonban következtetni lehet a töb­bi faj biológiájára is, azon tul pedig mindazokra a biotikus és abiotikus tényezőkre, amelyek meghatározzák az egyes fajok po­pulációinak egyedsürüségét elterjedésük területén. A H . bovis imágóinak rajzása tőén a nőstények hamarosan ­ket a gazda szőrszálaira. A j uniusban—j uliusban van. Ezt köve­24-48 óra múlva - lerakják petéi­rajzásnak legjobban kedvező meteo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom