Pápai Lapok. 24. évfolyam, 1897

1897-07-04

Foulárd-selymet 60 krtól 3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai sat. a leg­újabb mintázattal és szinekben, u. rn. fekete, fehér és szines Henneberg-selymet 45 krtól 14 frt 65 kr. méterenként sima, csikós, kockázott, mintázott damaszt s. a. t. (mint­egy 240 különböző' minőségben, 2000 szin és mintázattal s. a. t.) a megrendelt áru postabéa és vámmentesen házhoz szállítva, valamint min­tákat postafordultával küldenek Henneberg G. (fis. és kir. udvari szállító) selyem­gyárai Zürichben. Svájcba címzett leve­lekre 10 kros, és levelezőlapokra 5 kros bé­lyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megren­delések pontosan elintéztetnek. (2.) Biztosítás Tarméizete* iiioiaTddi ••Tanyrirlx a. mobil AGNES forrás. Legjobb aszUU és aditSltal. Kttün« szolráUtot teai a* cmémtéii zararoknal. Járvány Idején prttuervaUv ryóryazernck bizonyait. I Szét­küldése Édeskuty L. udvari szikh Utó Által Budapest. —Kapha tó mindenütt. lopás esetére. Fontos: ékszerészek, órások, bankok, takarékpénztárak, áruraktárak tulajdonosaira. Elfogadunk biztosításra magánlakásokat és az ott elhelyezett érték­tárgyakat a legelőnyösebb feltételek mellett. Bővebb felvilágosítással készségesen szolgál a Fonciére, pesti biztosító intézet pápai fó'ügyuüksége mint a ..Kosmos" képviselősége Hanauer Zoltán. Attila-permetezőgép. ív A „Allila" permetező mindazon bajokat, melyek a szőlősgazdát 1,^ eléggé bosszantják, elháritja és pedig az által, hogy a szélkazánt egy csa- Jvp varintás által a puttonyból kivehetjük, mi állal az egész szerkezet már \ ^ kezünkben van. Ugy a puttony, mint a szerkezet tisztán tartható és a leg­egyszerűbb munkás szétbontja és összerakja. í^oha sem pusztulhat, soha k;^a gépész kezébe adni nem kell; mindenki maga bánhat vele. A szórója is páratlan jól szór, valóságos köilöi csinál .' — Ara 18 frt. |^ Szigeti Sándor Kleosl5:ei3CLe"t„ Q% Ugyanitt kitűnő biciklik 130 friert, {v 2 ^^m^^^^s^ 3$, A kis-czelli takarékpénztár 1897. aug. 1-én lépteti életbe segélyegylétének XV-ik osztályát. Belépésre jelentkezhetni Pápán megbízottunk Goldberg Gyula urnái. CgTanott a feltételek is megtudhatók. A kis-czelli takarékpénztár igazgatósága. Tenyészbika eladás. A oáí>;» kovácsi, uradalomban 3 drb SS eves és 4 drl> 1 éves tenyésztésre alkalmas tisxia magyar fajú tenyészbika eladó. KISS JÓZSEF LAPJA 1 3 3 3 Közvetlen és legolcsóbb beszerzési forrás divatos posztó kelmékből eredeti angol és legjobb honi gyárt­mányú, a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségig, — magánosok által is rendelhető. — S. v. Braunek Ifrüiui, .loscfsiadt 16., I., Tessék leérni niintakészletet, mely ingyen és bérmentve küldetik. Eladok méterenként is utánvét mellett. Meg nem felelő szövetek visszavétetnek. KISS JÓZSEF LAPJA politikai és irodalmi szemle. fliÄ" Nyolcadik évfolyam. Főmunkatárs : KI ÓlDOr T Ei. XXX ÉL S. B e J s ő dolgozótársak: Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Kozma Andor, Ignotus. Heltai J. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetés ára egész évre 10 forint. Félévre 5 forint. Negyedévre 2 frt 50 kr. A HÉT régi, megállapodott hitelű lap. A hét kidomborodó ese­ményeinek híí tükre. Politikai, társadalmi, művészeti és irodalmi kérdésekben a legszabadelvübb eszmék és irányok szóvivője. —• Krónikái, Tnnen-Onnan rovata, Irodalmi- és szini­kritikái rég kivívták a közönség elismerését. Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld A HÉT kiadóhivatala, Budapest, Erzsébet-körut 6. 3 3 a a a a a a a a a a a I kJ a a a a

Next

/
Oldalképek
Tartalom