Református nőnevelő intézet, Pápa, 1942

IV. Intézeti nevelés és tanítás

— 28 — rendjébe úgy nyúljon bele a maga gazdálkodásával, bogy az termelője legyen, föl ne forgassa az erőket, mert nyomában pusztulás jár, s evve'fsaját létalapját is elveszíti. Ha kiírtja az éneklőmadarak fészkelő bozótjait, ha elűzi a kertből a hasznos énekeseket, úgy az »egyensúly« a kártevők javára felbillen, amelyet a védőanyagok sem tudnak helyrehozni. »A természetvédelem fogalmát égik oldalról így közelítették meg a tanulók. A másik szempont a természet egyes tárgyainak értékelésére és megőrzés sére irányult. így alakították ki a »nemzeti park« vagy az élő muzeum fogalmát. Mindkét szempontból gyakorlatilag is tevékenykedtek. A kultúr­növények gondozását és védelmét az intézet tágas kertjében sajátították el. Megismerték a gyümölcsös fontosabb gomba* és rovarkártevőit s az ellenük való védekezés módjait. Az éneklőmadarak védelmében gyakor­latilag is résztvettek. Az elmúlt évben 18 új fészekodut és madáretetőt helyeztek el az intézet nyugalmat biztosító, tágas kertjében. Ugyancsak gondoskodtak a hasznos látogatók téli etetéséről is. — A madarak és fák napját az egész ifjúság a II. o. rendezésében májrus 29-én tartotta meg. A természetvédelemre való nevelésben a többi tárgyakon kívül a magyar nyelv és irodalom is támogatást nyújtott. A nemzeti park és álta­lában a természetvédelem fogalmában rejlő természettudományi és erkölcsi tartalmat az I. és II. osztály tanulói egy-egy magar dolgozat formájában rögzítették le maguknak. 7. Egészségi állapot. Növendékeink egészségi állapota az egész év folyamán kielégítő volt. A gondos felügyelet, a többszöri lelkiismeretes orvosi vizsgálat és ellen­őrzés eredményének lehet tulajdonítani, hogy nagyobb számban meg­betegedések a tél folyamánn sem voltak. Fertőző betegség ebben az évben is csak szórványosan fordult elő; öt növendékünk volt vörhenyben, akiket hat hétre elkülönítettünk. A városi tiszti főorvosi vizsgálat megtörtént.

Next

/
Oldalképek
Tartalom