Református nőnevelő intézet, Pápa, 1909

I. Az iskolai év története

— 20 — és IV. polg. osztály. 7. Várady-Nemes : „Az Úr ítél". Melodráma. Szavalta Csép Vilma IV. é. tk. n.; zongorán Krausz Adrienne II. é. tk. n.; harmóniumon: Józsa Minka IV. é. tk. n. A szabadság napját március 15-én a következő müsorú ünne­péllyel ünnepeltük: 1. Himnusz. Énekelték a tképzőint. növ. 2. Petőfi: Ledőlt szobor. Szavalta Sebestyén Erzsébet IV. é. tk. n. 3. Világosi búcsúzó. Énekelték a III. és IV. polg. növ. 4. Emlé­kezés március 15-re. Irta és felolvasta Ehrengruber Gizella IV. é. tk. növ. 5. Rákóczi kesergője. Énekelték a III. és IV. polg. növ. 6. Petőfi szobra. Melodráma. Szavalta Szutter Mariska II. é. tk. n.; zongorán: Krausz Adrienne II. é. tképzőint. növ. 7. Rákóczi-induló. Zongorázta Gáty Lenke IV. é. tk. növ. Széchenyi István gróf halálának félszázados évfordulóján, április hó 8-án, szintén tartottunk ünnepélyt a következő műsorral: 1. Szózat. Énekelték a tképzőint. növ. 2. Beethoven: Gyászinduló. Zongorázta Gáty Lenke IV. é. tk. növ. 3. Felolvasás Széchenyi­ről. Tartotta Paál Aranka IV. é. tk. növ. 4. Lavotta: Szigetvár ostroma. Zongorázták: Krausz Adrienne II. és Czukrász Margit IV. é. tk. növ. 5. Arany: Széchenyi emlékezete. 6. Himnusz. Énekelték a tképzőint. növendékei. Mindezen iskolai ünnepeinken az iskolával összeköttetésben állók köréből szép számú közönség volt jelen. Sajnos, azonban akkora termünk nincs, amely az összes érdeklődőket befogadhatná s ezért ünnepélyeinkre meghívókat nem is küldöttünk szét. i) Tanulmányi kirándulás. Hogy tanulóinknak ismereteit gazdagítsuk, látókörét szélesít­sük s egyszersmind nekik kellemes szórakozást szerezzünk, junius hó 4-én és 5-én tanulmányi kirándulást rendeztünk Pozsonyba. A magyar országgyűlések ősi székhelyének megtekintésére a tanítónőképző három osztályából és a IV. polgáriból 37 növendé­künk indult útnak, melyre az igazgató és Vikár Kornélia, Zadák Etelka, Máchik Ida, Tuba Erzsébet, Gáty Zoltán és Lux Lajos tanárok kisérték el őket. Junius 4-én reggel indulva, délben érkez­tünk Pozsony-Újváros állomásra, honnan villamoson és villamos automobilon Pozsony környéke természeti szépségeinek megtekinté­sére mentünk. Első megállóhelyünk a vadregényes szép Vaskutacska volt, hol megebédeltünk s azután 1 3/ 4 órás gyalogtúrával a Zerge­hegyre indultunk. Az út, mely mellett gránitoszlop s egyszerűbb

Next

/
Oldalképek
Tartalom