Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiú- és Elemi Iskolája, Pápa, 1905

'óGrtf A PÁPAI IZR. AUT. ORTH. HITKÖZSÉ PolqAri Fiúiskolájának és Elehi Iskolájának ÉRTÉS ITŐJ E AZ 1905-1906. TANÉVRŐL. AZ ISKOLASZÉK MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZLI: SCHOR ÁRMIN, POLG. ISK. IGAZGATÓ. PÁPA. NYOMT. GOLDBERG GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom