Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiú- és Elemi Iskolája, Pápa, 1902

A PÁPAI IZR. AÜT. ORTH. HITKÖZSÉG POLGÁRI FIÚISKOLÁJÁNAK ÉS ELEMI ISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐ j e AZ 1902—1903. TANÉVRŐL. # AZ ISKOLASZÉK MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZLI: SCHOR ÁRMIN, POr/L ISK. IGAZGATÓ. Pápa. Goldber״ Gyula könyvnyomdájából 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalom