Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiú- és Elemi Iskolája, Pápa, 1900

A PAPAI IZR. AUT. ORTH. HITKÖZSÉG POLGÁRI FIÚISKOLÁJÁNAK ÉS ELEMI ISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE az J900 —1901. tanévről. Az iskolaszék megbízásából KÖZLI: SCHOR ÁRMIN, polg. isk. igazgató. 1901. Nyomatott Goldberg Gyula könyvnyomdájában PÁPÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom