Katolikus Elemi Iskolák, Pápa, 1908

A PÁPAI ROM. RATH. HITKÖZSÉG I ISKOLÁINAK í I í ÉRTESÍTŐJE AZ 1908—1909. TANÉVPÖLt. VESZPRÉM Nyomatott Pósa Endre könyvnyomdái intézetében 1909. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom