Katolikus Elemi Iskolák, Pápa, 1906

A PÁPAI ROM. KATH. HITKÖZSÉQ ISKOLÁINAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—1907. TANÉVRŐL. / GELLDÖMÖLK / Nyomatott DinkgreVe Nándor könyvnyomdájában 1907. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom