Katolikus Elemi Iskolák, Pápa, 1899

A PÁPAI ROM. KATH. HITKÖZSÉG ISKOLÁINAK ÉRTESÍTŐJE Az 1899—1900 tanévről. 1900. Nyomatott Goldberg Gyula könyvnyomdájában «PÁPÁ N.rr

Next

/
Oldalképek
Tartalom