Katolikus Elemi Iskolák, Pápa, 1898

a p á p Ti ROM. KATH. HITKÖZSÉG ISKOLAllTiLK ÉRTESÍTŐJE as 1898-99 Tajté^Rőc. 1899. Nyomatott Goldberg Gyula könyvnyomdájában PÁPÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom