Állami Polgári Leányiskola, Pápa, 1911

A PÁPAI ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA ÉS A VELE KAPCSOT.ATOS . KÉZI M U N K A -T A N P 0 LY A M XXXVII. értesítője = AZ 1911/1L2. TANÉVRŐL. — SZERKESZTETTE: NAGY GABRIELLA IGAZGATÓ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1912.

Next

/
Oldalképek
Tartalom