Iparos- és Kereskedőtanonc-iskola, Pápa, 1911

A PÁPA R. T. VÁROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT IPAROS- ÉS KERESK.-TANONC ISKOLA , ÉRTESÍTŐJE ....... AZ 1911/1912-1K ISKOLAI ÉVRŐL = PÁ PA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1912. KÖZLIK: HERZ DÁVID és DR KAPOSSY LUCIÁN IPARISKOLAI KERESKEDELMI ISKOLAI IGAZGATÓK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom