Iparos- és Kereskedőtanonc-iskola, Pápa, 1909

A PÁPA R. T. VÁROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KERESKEDŐTANONC-ISKOLA ' ■ i ÉRTESÍTŐJE = AZ 1909/910-1K ISKOLAI ÉVRŐL «= KÖZLI Dl KAPOSSY LUCIÁN KERESK. ISKOLAI IGAZGATÓ PÁPA NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom