Katolikus Tanítóképző Intézet, Pápa, 1909

1 és Pfeifer Ignác, A technika vívmányai az utolsó 100 évben. — Dr. Lévay Ede, Physikai repertitorium. — Dr. Bozóky Endre, Közép­iskolai fizikai gyakorlatok. Rajz. Szépírás. Ének. Zene. Kézimunka. Testgyakorlási mun­kák : Uhrl Józsa, Női kézimunka oktatás. — Thérése de Dillmont, Encyklopedie der weibl. Handarbeit. — Louise Prokesch, Methodik des Unterrichtes der Handarbeiten. Hímző mintacsarnok. — Wohl Janka, Francia divatlap. — Morvay—Gerecze, A képzőművészetek története. — Yárdai Szilárd, Rajzminták. — Franz S. Meyer, Handbuch der Ornamentik. — H. Dolmetsch, Der Ornamenten- schatz. — Dr. R. Menge, Bilderbogen I. Die Kunst des Altertums; Bilderbogen II. Die Kunst des Mittelalters; Bilderbogen III. Die Kunst der neueren Zeit Erste Hälfte; Bilderbogen IV. Die Kunst der neueren Zeit 2. Hälfte; Bilderbogen V. Die Kunst des 19. Jahr­hunderts. — Anton Springer, Die Kunst des 19. Jahrhunderts Text zu Bilderbogen. — Zsitvay János, A szin. — Al. Fellner, Fr. Steigl, Schule des Freihandzeichnens. — Ötvös Gyula, Útmutatás a ma­jolika- és porcellán-festéshez. — Migskovszky Viktor, A Renaissance kezdete és fejlődése. — Sikorska—Zsolnay Julia, Régi magyar hím­zések. — Fittler Kamill és Györgyi K., A világ iparművészete Párisban. — C. K. C. Hochler, Anleitung zur Landschaftsmalerei. — J. Höppner, Schule der Blumenmalerei. — Dr. Kiss János, A szépről és szépművészetekről. — Dr. Máj er István, Ezer műkereszt. — Sándor Tivadar, Zichy Mihály élete. — Dölle Ödön, Rajztaní­tási vezérkönyv. — Vajda Pál, Szépirási minták. — Malonyai Dezső, A magyar nép művészete I. — Deák Gerő, E. M. K. E. Dalos­könyv. — Langer Viktor, Iskolai ünnepi daloskönyv; Remekírók énekei zongorakisérettel. — Gr. Zichy Géza, Kath. magyar egyházi ének. — Goll János, Apolló. — Rózsavölgyi és Társa, Az éneklő gyermekvilág, — Bognár Ignác, Társadalmi dalok. — Váradi Antal, Téli rege. — Wehner Gyula J., 200 iskolai ének. — Zsasskovszky F. és E., Orgonaiskola. — J. B. Cramer, Practische Pianoforte- schule. — L. A. Zellner, Harmonium-Schule. — C. J. Gangelbauer, Der. Monate Wettstreit. — C. Georg Lickl. Cäcilie. — Dr. Harrach József, Arany lant. — Laug János, Iskolai daloskönyv. — Váradi —Poldini, Énekes tündérjátékok. — Hermann, Glorie ä Marié! — Hoós Lajos, Mária országa. — Proschko—Pammer, Liederquelle. — Pataki (Stark) Lajos, Mária-dalok. — Stark Lajos, Zenei át­menetek. — Erődi Ernő, Ezüst hárfa. — J. L. Battman ect., 100 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom