Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1944

I. Az isk. év története. Az előző évvel ellentétben rendes időben kezdtük a tanítást, noha a légiveszély nagyobb volt, mint az elő­ző évben. Intézetünk épületbe felett már nem rendelkez­tünk teljesen, mert még a nyári szünet alatt lefoglalta az 528. sz. honvéd hadi kórház. Csak a földszinti helyi­ségek maradtak az iskola szolgálatában. Itt helyeztük el ugyanazokban a tantermekben a hálószobákat, dolgozószobá­kat és tantermeket. Össze is vontuk az I. osztályt a XI.- al, a IV.-et pedig az V.-el. A sok légiriadó miatt sok­szor mentünk a nemrégen elkészült óvóhelyre, később pe­dig, mikor az óvóhelyet a kórház betegei foglalták el e- lőlünk, a árok óvóhelyekre. A rendes óvóhelyen még a ta­nításokat is megtartottuk, az árokban azonban ez már nem ment. Sok időt el-vesztéttünk igy a legszebb délelőtti órákban, de tanítványaink legalább elég bátran viselkedtek, mert még közvetlenül nem tapasztalták a légitámadásokat. Mikor azonban október 13-án Pápát is érte nehány bomba, megváltozott a hangulat, a vidéki tanulók haza akartak menni falusi lakóhelyükre, mert azt remélték, hogy ott nagyobb biztonságban lesznek. Október 15-én haza is bo- csájtottuk a vidékieket a többi pápai iskolákkal együtt. A pápai fiukkal folytattuk még a tanitást október végéig. Ekkor már a földszintet is elfoglalta a kórház, csak az igazgatói iroda és nehány szertárhelyiség maradt meg. A szertárakba mentettük az intézet egész felszerelését. De­cember elején az igazgatói irodát és az alagsort is lefog-r lalta a német Wardienst^elle. Beszorultunk az igazgatói la­kás egy szobájába, később pedig a földrajz-történelmi szertárba. Január hónapban a köztartás felszerelését is a szertárakban helyeztük el, az élelmiszerkészleteket pe~- 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom