Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1942

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET Á PÁPAI M. KIR. ÁLLAMI LÍCEUM, TANlTÓKÉPZÖ-INTÉZET ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS TANULÓOTTHON VALAMINT A NYOLCOSZTÁLYOS GYAKORLÓ NÉPISKOLA KÖZÖS ÉVKÖNYVE AZ 1942—43. TANÉVRŐL SZERKESZTETTE: CSEKŐ ÁRPÁD IGAZGATÓ 4 7. TANÉV ihiiimwiiiiiiiiiiiiiin iii niiimii ........uhuiiii 11ii'imiiiiiwiiiniwwmini—m N YOMATOTT PÁPÁN, 1943, A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom