Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1941

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET Á PÁPAI M. KIR. ÁLLAMI LÍCEUM, TANlTÓKÉPZŐ-INTÉZET ÉS Á VELÜK KAPCSOLATOS TANULÓOTTHON VALAMINT A NYOLCOSZTÁLYOS GYAKORLÓ NÉPISKOLA KÖZÖS ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL SZERKESZTETTE: CSEKÖ ÁRPÁD IGAZGATÓ 4 6. TANÉV NYOMATOTT PÁPÁN, 1942, A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom