Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1937

a papai m. Kir. Állami TAN ITÓ K É PZÖ-INTÉZET 193T ÉRTESÍTŐJE SZERKESZTETTE SZEMERÉDI JÁNOS IGAZGATÓ. JÁSZBERÉNY, <938 KOVÁCS VENDEL KÖNYVNYOMDÁJA. 1938

Next

/
Oldalképek
Tartalom