Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1927

A PÁPAI M. KIR. ÁLL. TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET XVIII. ÉRTESÍTŐJE AZ 1927—28. TANÉVRŐL ------1 XXXII. TANÉV = S ZERKESZTETTE: SZARKA LAJOS IGAZGATÓ. PÁ PA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1928.

Next

/
Oldalképek
Tartalom