Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1903

A tanfolyam hallgatóinak névsora: 1. Paksy János, Szentes, Csongrádmegye. 2. Muntean János, Kohldorf, Krassó-Szörénymegye. 3. Draghici István, Czoód, Szebenmegye. 4. Sueiu Sándor, Miklós-Ajta, Kolozsmegye. 5. Márta János, Arad. 6. Szalay Imre, Szentgál, Veszprémmegye. 7. Györkös Sándor, Dombóvár, Somogymegye. 8. Hermann Sámuel, Győrszemere, Győrmegye. 9. Verner Jenő, Solymár, Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyo. 10. Margineán Adorján, Alsóvisó, Máramarosmegye. 11. Fodor Ignác, Solt, Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye. 12. Salinen János, Brassó, Brassómegye. 13. Franca Sándor, Csiklovabánya, Krassó-Szörénymegye. 14. Cristiu Szilárd, Sebistye, Szebenmegye. 15. Lajos Pál, Bakony-Magyar-Szentkirály, Veszprémmegye. 16. Doczkálik Jenő, Felső-Metzenzéf, Abauj-Tornamegye. 17. Vathy István, Borszörcsök, Veszprémmegye. 18. Kóródy György, Sztrigyszentgyörgy, Hunyadmegye. 19. Hegyi Pál, Pusztakalász, Hunyadmegye. 20. Gyomoréi Miksa, Zalalövő, Zalamegye. 21. Zwierina Theophil, Lajtaújfalu, Sopronmegye. 22. Bobownik Lászó, Buchberg, Temesmegye. 23. Kőszegi József, Nagysár, Pozsonymegye. 24. Baumgartner Sándor, Szaniszló, Szatmármegye. 25. Miklea József, Gerebencz, Temesmegye. 26. Kolumbán Bertalan, Hódmezővásárhely. 27. Bányai Péter, Végvár, Temesmegye. 28. Radó Andor, Egerhegy, Torda-Aranyosmegye. 29. Som Ernő, Saárd, Somogymegye. 30. Rokossinyi Dániel, Királylehota, Liptómegye. 31. Nuszbaum József, Pápa. A hallgatók a tanfolyam végén bizonyítványt kaptak. Köteles­ségemnek tartom itt is kijelenteni, hogy nagy szorgalmat és buzgó- ságot tanúsítottak. Az előadásokon általában véve pontosan jelentek meg s odaadó figyelemmel kisérték az előadó tanárok minden szavát. A tanfolyam befejezésekor mindannyian elismerték, hogy V endégek: 1. Sváb György 2. Gál Ernő 3. Sülé Gábor 4. Kemény Lajos 5. Turner Aladár 6. Weisz Jakab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom