Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1947

Dunántúli református egyházkerület. Székesfehérvári tankerület. Á Dunántúli Református Egyházkerület PÁPÁI FŐISKOLÁJÁNAK Theol. akadémia, Gimnázium, Kereskedelmi középiskola és a vele kapcsolatos felnőttek kereskedelmi középiskolája, Leány­liceum, Tanítónőképző és gyakorló általános iskola, Polgári leányiskola, Általános leányiskola és Általános fiúiskola ÉVKÖNYVE AZ 1947—48. ISKOLAI ÉVRŐL. Áz iskola fennállásának 417. évében szerkesztették : Dr. Benedek Sándor Dr. Hencze Béla theol. akad. gimnáziumi Dr. Sándor József Dr. Horváth Endre keresk. középisk. mb. Icányliceum, tanítónőképző Ligárt Ida Dr. Gergely Ferenc polgári, ált. leányisk. ált. fiúiskolái igazgatók. PAPA, 1 948. — FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalom