Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1944

zéKesfehárvári tan terület/^^Dunántuli Ref. ijtej há zi.erület. A Dunántuli Református .ftgj házkerület ^ ( Pápai Kereskedelmi Üözépiscolája^ Evkönyve az 1944/45. is*, évről. JjfUíl Az iskola fennállásának, hatodik évében szerzesztette: ,öánáor József mb. igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom