Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1943

Székesfehérvári tankerület Dunántúli ref. egyházkerület Internátus A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁ PÁ I FŐISKOLÁJÁNAK (REF. THEOL. AKADÉMIA, REF. GIMN., REF. KERESKEDELMI KÖZÉPISK.) ÉVKÖNYVE AZ 1943—44. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CDXII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTÉK: Dr. PONGRÁCZ JÓZSEF RAB ISTVÁN THEOL. AKADÉMIAI IGAZGATÓ GIMN. ÉS KER. KÖZÉPISK. IGAZGATÓ. PÁPA, 1944. FŐISKOLAI NYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalom