Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1943

Székesfehérvári tankerüle t, Dunántúli ref. egyházkerület Internátus A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁPÁI FŐISKOLÁJÁNAK (REF. THEOL AKADÉMIA, REF. GIMN., REF. KERESKEDELMI KÖZÉPISK.) ÉVKÖNYVE AZ 1943—44. ISKOLÁI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CDXII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTÉK: Dr. PONGRACZ 30ZSEF RAB ISTVÁN THEOL AKADÉMIAI IGAZGATÓ GIMN. ÉS KER. KÖZÉPISK. IGAZGATÓ. PÁPA, 1944. FŐISKOLAI NYOMDA

Next

/
Oldalképek
Tartalom