Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1942

Székesfehérvári tanker ület Dunántúli ref. eg yházkerület Internátus Á DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÁ PÁ I FŐISKOLÁJÁNAK (REF. THEOL. AKADÉMIA, REF. GIMNÁZIUM, REF. KERESKEDELMI KÖZÉPISK.) ÉVKÖNYVE AZ 1 94 2 — 4 3. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CDXII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTÉK: Dr. PONGRÁCZ 3ÓZSEF RAB ISTVÁN THEOL AKADÉMIAI IGAZGATÓ GIMN. ÉS KER. KÖZÉPiSK. IGAZGATÓ PÁPA, 1943. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom