Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1942

Székesfehérvári tankerület Dunántúli ref. egyházkerület Internátus A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PAPÁI FŐISKOLÁJÁNAK (REF. THEOL. AKADÉMIA, REF. GIMNÁZIUM, REF. KERESKEDELMI KÖZÉPISK.) II EVKÖNYVE AZ 1 942—43. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CDXII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTÉK: Dr. PONGRÁCZ JÓZSEF RAB I S T VÁ N THEOL AKADÉMIAI IGAZGATÓ GIMN. ÉS KER. KÖZÉPISK. IGAZGATÓ PÁPA, 1943. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom